ISS KONI-3

9380 Pion (UKR)

Information
breed Orlov trotter
color / sex / birth date grey c ., 25.04.1966
breeder Dubrovskiy konzavod
Sire line Отбой
Dam line Румба
Owner Dubrovskiy konzavod
7944 Otklik (UKR)
Zaporojskiy konzavod
grey, 1952
5493 Otboy
grey, 1934
1107 Burelom
grey, 1927
744 Opora
grey, 1915
6413 Konventsiya
grey, 1941
2023 Sledopyt
grey, 1929
3644 Kartech
grey, 1932
11676 Pridannitsa (UKR)
Dubrovskiy konzavod
bay, 1952
3479 Pilot
grey, 1932
01307 Giatsint
bay, 1925
2325 Penochka
grey, 1921
4500 Rumba (UKR)
bay, 1935
1086 Bubenchik
bay, 1925
3099 Vodyana Rusalka
black, 1928