10179 Pompey

Information
breed Orlov trotter
color / sex / birth date d.-bay c ., 1974
breeder Gestut Moskowskiy N 1
Sire line Pion
Dam line Pusti
Owner Permskiy konzavod
9380 Pion (UKR)
Dubrovskiy konzavod
grey, 1966
7944 Otklik (UKR)
grey, 1952
5493 Otboy
grey, 1934
6413 Konventsiya
grey, 1941
11676 Pridannitsa (UKR)
bay, 1952
3479 Pilot
grey, 1932
4500 Rumba (UKR)
bay, 1935
14589 Privychka
Gestut Moskowskiy N 1
grey, 1963
4646 Kvadrat
bay, 1946
5686 Proliv
black, 1940
3673 Keramika
bay, 1930
10128 Premiya
grey, 1946
1107 Burelom
grey, 1927
4355 Pozitsiya
grey, 1935