16115 Poprygunya

Information
breed Orlov trotter
color / sex / birth date black f ., 20.01.1974
breeder Khrenovskoy Stud
Sire line Pilot
Dam line Vishnevka
Owner Khrenovskoy Stud
8767 Perepel
Shadrinskiy konzavod
bay, 1961
8001 Podvig (UKR)
grey, 1952
3479 Pilot
grey, 1932
5566 Dan
bay, 1938
10181 Pulya
black, 1946
2150 Utes
grey, 1925
4363 Polyn
black, 1931
14621 Pulpa
Khrenovskoy Stud
black, 1962
7747 Lal
chestnut, 1953
7745 Lak
bay, 1947
9566 Loja
grey, 1945
11646 Povest
black, 1952
3522 Posol (UKR)
grey, 1935
3090 Vishera
black, 1935