17125 Neposeda

Information
breed Orlov trotter
color / sex / birth date bay f ., 05.01.1982
breeder Permskiy konzavod
Sire line Pion
Owner Permskiy konzavod
10179 Pompey
Gestut Moskowskiy N 1
d.-bay, 1974
9380 Pion (UKR)
grey, 1966
7944 Otklik (UKR)
grey, 1952
11676 Pridannitsa (UKR)
bay, 1952
14589 Privychka
grey, 1963
4646 Kvadrat
bay, 1946
10128 Premiya
grey, 1946
16045 Nesmeyana
Permskiy konzavod
bay, 1973
9313 Maykop
bay, 1962
6921 Pingvin
bay, 1950
11509 Model
d.-bay, 1952
12933 Nutriya
bay, 1959
7153 Uspeh
bay, 1951
11529 Navaga
bay, 1952