ISS KONI-3

21380 Nasloyka

Information
breed Orlov trotter
color / sex / birth date grey f ., 28.01.2005
breeder Permskiy konzavod
Sire line Otboy
foaling reference ГПК 37-38 орл., 284
Owner "SelkhozInvest"
10989 Kolorit
Permskiy konzavod
grey, 1990
10612 Ippik
grey, 1980
9732 Persid
grey, 1968
12481 Ifigeniya
black, 1961
17093 Kupavka
grey, 1984
10027 Kubik
grey, 1969
15935 Kupava
grey, 1973
18548 Nasechka
Permskiy konzavod
chestnut, 1992
10616 Kovboy
d.-chest., 1984
10293 Blokpost
bay, 1977
14151 Krutizna
bay, 1967
17125 Neposeda
bay, 1982
10179 Pompey
d.-bay, 1974
16045 Nesmeyana
bay, 1973